Заместник - кметовете даряват преемиите си на деца в нужда

Заместник - кметовете даряват преемиите си на деца в нужда

Тримата заместник-кметове Иванка Сотирова, Йордан Николов и Янчо Калоянов се отказват от допълнителното материално възнаграждение и ще го дарят на болни или нуждаещи се деца, съобщава Дарик. Това стана ясно след гласуването на точка 3 от дневния ред на общинската сесия - предложението на кмета Живко Тодоров да бъде дадено допълнително възнаграждение на заместниците му за постигнати резултати. Предложението беше подкрепено от 37 общински съветници. Против гласува единствено Николина Горова от ВМРО. Отхвърлени бяха предложенията на Тихомир Томов точката да бъде гласувана поотделно за всеки един заместник-кмет, както и това на Николина Горова допълнителните възнаграждения да бъдат раздадени на служители от общинска администрация, които са показали високи резултати в работата си. „Ще даря възнаграждението си на семейство, което отглежда 8 деца и е настанено в общинско жилище", каза пред съветниците Иванка Сотирова. За болни деца и деца в неравностойно положение дава премията си Янчо Калоянов. В залата стана ясно, че и Йордан Николов също дарява парите на деца в неравностойно положение. В началото на заседанието кметът Живко Тодоров оттегли предложението си за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж на 58 парцела в кв. Лозенец - разширение на лица с установени жилищни нужди.

   

0 коментарa

Виж още