Заместник-министър Владимир Дончев ще открие Четвъртата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

Заместник-министър Владимир Дончев ще открие Четвъртата парламентарна сесия на Младежкия воден парламент

Събитието ще се проведе на 31 октомври, от 13:30 часа, в сградата на Общината на град Стара Загора. Заместник-министър Дончев ще поздрави участниците - ученици и студенти от Стара Загора, София, Пловдив, Панагюрище, с. Байкал, Банско, Хасково, Белово, Челопеч и Крумовград. За първи път в работата на сесията ще се включат и представители на ръководствата на Световния и Европейски младежки водни парламенти - Филип Грьобел от Германия и Ана Калашова от Белгия. В рамките на Четвъртата сесия ще бъдат проведени дебати и обучения, които ще обогатят знанията и уменията на младите еколози. Предвижда се да бъде приета програма на екоклубовете за участие в инициативи, свързани с основните екологични дати от еко-календара на МОСВ. Младежкият воден парламент в България е част от Европейския и Световен младежки воден парламент и е израз на интереса и желанието на младите хора в България да бъдат информирани и активно да участват в процеса на опазване на водите и водните екосистеми. Целта на Парламентарната сесия на Младежкия воден парламент /МВП/ е да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринесе за формиране на активна гражданска позиция в областта на опазване на околната среда.

   

0 коментарa

Виж още