Заместник областният управител Веско Маринов участва в представянето на проект по програма TEN-T

Заместник областният управител Веско Маринов участва в представянето на проект по програма TEN-T

Днес в сградата на „Булмаркет ДМ” се проведе семинар във връзка с подготовката на проект по програмата Трансевропейски транспортни мрежи на Европейската комисия. В семинара се включиха и заместник областният управител на Русе Веско Маринов и зам.-кмета по европейско развитие Страхил Карапчански. Срещата бе инициирана от Pro Danube International в сътрудничество с Българо-румънската търговско промишлена палата и „Булмаркет ДМ” и имаше за цел както да представи етапа на развитие на проекта LNG Masterplan for Danube-Main-Rhine, така и да привлече организации и фирми от региона на Русе, които да участват в начинанието. Проектът, който предвижда изготвянето на цялостен мастерплан за региона Рейн-Майн-Дунав, е конкретно насочен към насърчаване използването на втечнен природен газ в корабоплаването като заместител на конвенционалното гориво. Втечненият природен газ е чисто гориво, което става все по-привлекателно в сферата на корабоплаването не само поради своите екологични предимства, но и поради икономичността си. В своето обръщение към участниците в срещата г-н Маринов поздрави инициаторите на събитието за високите амбиции и цели и добави, че за Областна администрация – Русе подобряването на корабоплаването по река Дунав и изграждането на една добре функционираща транспортна инфраструктура, е сред основните приоритети. „Считам, че използването на втечнен природен газ като икономичен и екологичен заместител на конвенционалното гориво ще придобива все по-голяма популярност и ще подпомогне изпълнението на приоритетите по Дунавската стратегия в това число насърчаване използването на устойчиви енергийни източници, запазване биоразнообразието и качеството на въздуха и почвите и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията”, каза още заместник областният управител.

   

0 коментарa

Виж още