Заместник-посланик на Великобритания-в Стара Загора

Заместник-посланик на Великобритания-в Стара Загора

Днес и утре / 5 и 6 февруари/ в Стара Загора е г-н Ник Лийк заместник посланик на Великобритания в България. ДНЕС от 14,00 ч. в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” в Стара Загора гостът ще предсстави пред ученици и членове на Младежкия общински съвет документален филм за промените в климата и възможни бизнес стратегии. Следобед от 16,00 ч в централата на AEЦ Марица Иток 1 е срещата на г-н Ник Лий с представители на ръководството. Посещението на дипломата е във връзка със започналия през октомври, иницииран и финансиран от Посолството на Великобритания проект “Изменение на климата и бизнес стратегии”. Проектът е изпреварваща стъпка към изграждането на нов бизнес ориентиран подход за намаляване емисиите на парникови газове. Реализира се от Екофиз България в сътрудничество с Българска Стопанска Камара и Ютилитис Сървисис. На 06.02.2009г.в конферентната зала на хотел “Ефир” започва семинар-обучение, който ще бъде официално открит от г-н Ник Лийк . Целта на семинара е участниците да получат практическа информация за полезни инструменти и практики за намаляване на емисиите на СО2 и да изградят умения да ги използват реално, както в рамките на работните сесии, така и в последствие.Акцент на обученията ще бъде и въвеждането на проактивни фирмени стратегии и развитието на иновативни продукти и услуги. В рамките на обученията ще бъде проведен конкурс с цел подпомагане компаниите за установяване на техните нови бизнес възможности за намаляване CO2. Жури включващо представители от Ecofys, Българската стопанска камара и Британското посолство ще определи победителя, а наградата ще бъде създаване на фирмена концепция въз основа на разработените от фирмите идеи за намаляване емисиите на СО2. Предоставената техническа помощ ще бъде на стойност 8000 лева и ще бъде осъществена от експерти на Ecofys. Победителят ще бъде определен през февруари/март, а наградата ще бъде “реализирана” до края на месец март.

   

0 коментарa

Виж още