Замърсяването от аварията в Унгария може да стигне до българския участък на р. Дунав най-рано след 7 дни

Замърсяването от аварията в Унгария може да стигне до българския участък на р. Дунав най-рано след 7 дни

Агенцията за поддържане и проучване на река Дунав даде предварителна оценка, че е възможно замърсяването от аварията в завод за алуминий в Западна Унгария да стигне до българския участък на реката най-рано след 7 дни, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Очаква се обаче замърсяването да е силно редуцирано до минимални концентрации след преминаването му през хидроенергийния възел „Железни врата”, който се намира на десетина километра преди българския участък и има вместимост от порядъка на милиарди кубически метри. Независимо от ниската степен на риска МОСВ уведоми областните управители на областите в териториалния обхват на реката, Гранична полиция, Гражданска защита и РИОКОЗ за получената информация за аварията. Петте регионални инспекции по околната среда и водите по поречието на Дунав, Басейнова дирекция „Дунавски район” и Изпълнителната агенция по околна среда са в готовност за системни замервания за качеството на водите на реката. МОСВ е отправило запитване по Системата за ранно предупреждение за аварийни замърсявания на река Дунав. По предварителна информация, унгарските власти предприемат действия за неутрализиране на замърсяването, преди да достигне водите на река Дунав.

   

0 коментарa

Виж още