Зам.-кметът Ирина Савина ще провери изпълнението на строителните работи в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски” в София

Зам.-кметът Ирина Савина ще провери изпълнението на строителните работи в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски” в София

Заместник-кметът на София Ирина Савина ще провери утре – 24 август, в 11.00 часа изпълнението на строително-монтажните работи в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, съобщиха от общината. Училището се намира на ул. „Алфред Нобел” № 3 в район „Слатина”. Проектът се реализира по оперативна програма „Регионално развитие” . 138 СОУ е едно от деветте училища , в които се изпълнява проекта „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община”. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. Стойността на проекта е 8 462 712,94 лв., от които 4 970 956,06 лв. е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие и 3 491 756,88 лв. собствен принос на Столична община. Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление Училищата, в които се извършат строително-ремонтни работи по този проект са : 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, ул. „Позитано” № 26, район „Възраждане” 74 СОУ „Гоце Делчев”, ж.к. „Връбница”- I част, район „Връбница” 55 СОУ, ул. „Дъбница” № 3, район „Студентски” 156 ОУ „Васил Левски”, кв. „Кремиковци”, район „Кремиковци” 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, район „Слатина” 45 ОУ „К.Величков”, ул. „Пловдив” № 20, район „Илинден” 108 СОУ „Никола Беловеждов”, ж.к. „Дружба”, район „Искър” 19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16, район „Красно село” 170 СОУ „Васил Левски”, кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле” № 277, район „Нови Искър”. Общият брой учащи се и учители в тях е 7142.

   

0 коментарa

Виж още