Зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова откри новия офис на Регионалната агенция за управление на енергията

Зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова откри новия офис на Регионалната агенция за управление на енергията

Зам.-кметът на Бургас Атанаска Николова откри новия офис на Регионалната агенция за управление на енергията. „Агенцията е създадена през 2005 година и община Бургас е партньор при създаването й, защото нейните цели и функции са да обслужва целия регион Бургас и да подпомага не само общинските администрации, но да подпомага бизнеса и гражданите при изготвянето и реализирането на проекти, които са насочени към енергийна ефективност, използване на възобновяеми източници. Всички тези неща са приоритет за община Бургас”, посочи Николова. „През изминалата година широко рекламирахме разработването и приемането на нашата общинска стратегия за устойчиво енергийно развитие”, каза още заместник-кметът. Тя благодари на Агенцията, от която са се включили активно като партньори на общината в самото развитие и разработване на стратегията. „Това е един от проектите, които осъществихме съвместно с Агенцията. В изпълнението на самата енергийна стратегия вече отново си партнираме. В момента изпълняваме един съвместен проект, финансиран от Световната банка по програмата за малки проекти, който е насочен към въвеждане на системи за устойчиво енергийно управление училища и детски градини. От няколко години нашите усилия са насочени не само към подновяване на сградния фонд на всички наши учебни заведения и детски градини, но и към въвеждане на марки за енергийна ефективност. Колегите от Регионалната агенция ни помагат да бъдем още по-успешни в тези наши инициативи”, каза тя. „Надяваме се посредством този офис техните знания и компетентност да бъдат достъпни до гражданите и до бизнеса и ги призовавам да бъдат по-активни в информацията и консултациите, които ще предоставят, защото ползата е обща, за всички нас”, категорична бе Николова.

   

0 коментарa

Виж още