Зам.-областен управител стопира конкурса за превозвачи

Зам.-областен управител стопира конкурса за превозвачи

Със заповед No 860 от 20 ноември 2008 г. зам.-областният управител Хюсеин Енгер отмени заповедта на кмета на община Стара Загора проф. Танчев за провеждане на конкурса за превозвачи по общинската, областната и републиканската пътна схема. Становището е във връзка с жалба на частни превозвачи, обединени в Консорциум "Августа Траяна". Те протестираха срещу част от условията в конкурса, регламентирани от решение 1010, дело на бившия Общински съвет, свързани с ограничаване на конкуренцията и поставяне в неравностойно положение на участниците в процедурата. Заповедта на зам.-областния управител стана факт ден преди отваряне на подадените оферти. Мотивът е във връзка с чл. 156, ал. 3 от АПК, според който оттеглен административен акт може да бъде издаден повторно само при наличието на нови обстоятелства. Такива обаче липсвали. Припомняме, че отменената кметска заповед е третата поред за провеждане на брадясалия конкурс за превозвачи. Договорите по предишния изтекоха в края на 2005 г. и оттогава фирмите обслужват направленията с анекси. В мотивите на заповедта си Хюсеин Енгер съобщава хронологията на всички административни актове, издадени около станалия вече невъзможен конкурс за превозвачи. Първият опит беше на временно изпълняващия длъжността кмет на общината Тихомир Димитров от 7 ноември 2007 г. Заповедта му беше обжалвана пред старозагорския Административен съд, а впоследствие и отменена. Последва втора заповед, също на основание на решение 1010, но конкурсът беше прекратен по формални причини на 24 април 2008 г., а на 23 юни Административният съд излезе с решение за неговата отмяна. До последната заповед от 14 октомври се стигна след неколкомесечни дебати и юридически тълкувания може ли Общинският съвет да отмени решение 1010 или не. Междувременно се получи и отговор на жалбата на Консорциум "Августа Траяна" от Комисията за защита на конкуренцията, който потвърди посочените от превозвачите нарушения на закона. Отмяната на насрочения за днес от 10 часа конкурс е на базата и на становищата на Административния съд, и на констатациите на Комисията, които имали само "установителен характер". В заключение към мотивите си зам.-областният управител пише, че заповедта на проф. Танчев за откриване на процедура по решение 1010 е незаконосъобразна. От Общинската администрация могат да оспорят решението пред Административен съд - Стара Загора, в 14-дневен срок.

   

0 коментарa

Виж още