Западните банки не са готови да помагат на "дъщерните си клонове" в Източна Европа

Западните банки не са готови да помагат на "дъщерните си клонове" в Източна Европа

Международната рейтингова агенция “Мудис Инвестор Сървис” изрази загриженост относно готовността на западноевропейските банки да оказват подкрепа на своите дъщерни компании в Източна Европа в условията на влошаващият се макроикономически климат, се казва в отчет на агенцията, предаде РИА Новости. В отчета на “Мудис” са определени страните, които се намират в зоната с най-голям риск, описва се географското разпределение на рисковете, с които се сблъскват западноевропейските банки в Източна Европа и се разглеждат възможните последствия за кредитния рейтинг. След няколко години на бурен икономически растеж в Източна Европа настъпи период на дълбок и продължителен спад. “Като резултат западните банки се сблъскаха с повишаване на риска от съкращаване на доходността на вложенията им в развиването на дъщерните си структури в Източна Европа”, се отбелязва в комюнике, разпространено днес. “Мудис” признава, че въпреки разликите в уязвимостта на източноевропейските страни, сред страните с рейтинг от инвестиционен клас в най-сложно положение се намират тези, които демонстрират най-голям дефицит на държавния бюджет, тоест страните от балтийския регион, Унгария, Хърватия, Румъния и България. Освен това, агенцията също отбелязва, че някои страни от региона, сред които Украйна, Казахстан и Русия, се намират под натиск, въпреки относително ниския размер на външните задължения на държавните сектори.

   

0 коментарa

Виж още