Запазват 7500 работни места в мините

Запазват 7500 работни места в мините

Годишният план на "Мини Марица-изток" ЕАД по добив - 23.1 млн. тона въглища, бе изпълнен по време на втората смяна в събота, 13 декември, съобщи за "Старозагорски новини" изп. директор д-р инж. Иван Марков. Същия ден рудник "Трояново 1", който преодоля годишната задача по добив още на 3 декември, изпълни плана си и по откривка - изкопани, транспортирани и насипани са 24 млн. кубически метра земна маса. За работата си през годината "Мини Марица-изток" получи приз за сигурност на доставките и най-добре работещо дружeство. Отличието бе връчено на представителя на Борда на директорите Ботьо Захаринов в петък в София на специална церемония за връчване на Годишните награди за енергетика. "Очаквам между Коледа и Нова година да достигнем 23.928 млн. тона добив, което е постижението ни от 2007 година. До края на годината очакваме да достигнем 24.5 млн. тона", подчерта изп. директор. Към 12 декември откривката възлиза на 92.404 млн. кубически метра земна маса, очаква се до края на годината да се достигне обем от 96 млн. куб.м, при план 95 млн. куб.м. Прогнозната чиста печалба на "Мини Марица-изток" ЕАД за 2008 г. е 2.1 млн. лв., ако бъдат раздадени коледните надбавки. Според бизнес-плана за годината инвестиционната програма е 90.614 млн. лв., очакваното изпълнение е около 92 млн. тона, стана ясно още на проведената в петък годишна пресконференция. Въпреки кризата "Мини Марица-изток" ЕАД няма да има принос за увеличаване на безработицата, категоричен е изпълнителният директор. Изготвената въз основа на задълбочен и критичен анализ антикризисна програма включва мерки за намаляване на всички разходи, съпътстващи дейността - икономия на еленергия, суровини и материали, външни услуги и ремонтни дейности. Разработката е направена при различни нива на добив, както и в зависимост от влизането в сила на новата цена на добиваните въглища - от началото на годината, от второто тримесечие или от второто полугодие. Добивът е свързан с нивото на потреблението и исканията на контрагентите. Разчетите, базирани на заявките на консуматорите, предвиждат 25.250 млн. тона добив на въглища догодина. Но ако конюнктурата на пазара окаже сериозно влияние и добивът падне до 24 млн. тона, ще бъдем принудени да свием инвестиционната програма от 99.788 млн. лв. почти наполовина - до 57.928 млн. лв., което означава да обхване само обекти, без които е невъзможно да продължи развитието на минните работи, каза още д-р инж. Иван Марков. Критичното ниво е 23.750 млн. тона, под него вече няма резерви, добави той. В отговор на журналистическо питане той поясни, че структурата ще продължи да се оптимизира и промени се правят непрекъснато. От 1 януари 2008 г. снабдяването е централизирано, предвижда се рационализиране на складовете и подобряване организацията на складовото стопанство. Предприятие "Инвестиционна дейност" от следващата година ще бъде преобразувано в дирекция, като численият състав ще се запази. Предвижда се откриването на още една, шеста дирекция "Търговия и доставки". Нито един от сценариите не допуска съкращение на персонала, който в момента е 7500 души. Не се предвижда и намаляване на възнагражденията, те ще бъдат задържани на съществуващото ниво. При най-песимистичния вариант обаче те няма да бъдат увеличени. Намаляване на персоналните разходи няма. Между синдикатите и ръководството на дружеството в момента има разногласие във връзка с изплащането на коледни надбавки. Исканията са за около 2000 лв., но възможностите са за около половината. За да започне изплащането им, е необходимо да се подпише протокол, какъвто към момента няма. Ако не се постигне споразумение, има опасност от повишаване на социалното напрежение в дружеството.

   

0 коментарa

Виж още