Заплатите на над 3000 общински служители скачат с 10%

Заплатите на над 3000 общински служители скачат с 10%

За медицинските сестри от детските ясли увеличението е 25% Над 3000 служители на Община Стара Загора ще получат с 10% увеличение на заплатите си, считано от 1 юли 2008 г. Това стана възможно в изпълнение на политиката по доходите на правителството, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., уточни г-ца Цанка Ганева, директор на Дирекция "Финанси" при Общината. Онези, които работят в бюджетната сфера, вече са получили увеличението, с изключение на над 700-те общински служители, за които трябва да има решение на Общинския съвет за определяне на средната брутна работна заплата и съгласуване с отрасловия министър. Някои от общинските училища също са получили увеличението си, и то повече от 10%, тъй като са на делегирани бюджети и нямат ограничения. В детските ясли увеличенията са с 25%, отпуснати от Министерството на здравеопазването. Заплатите на медицинските сестри в детски градини и училищно здравеопазване са вдигнати с 20% Не всички общински служители ще получат 10% увеличение, уточни г-ца Ганева. Някои от тях ще бъдат стимулирани с 15 и повече процента. Вероятно новоназначените и неатестирани служители по реда на наредбата ще имат по-нисък процент. Сумите за увеличението са разчетени в първоначалния бюджет на общината в началото на годината, с малки изключения, свързани с промени по КТД - увеличаване на заплащанията за извънреден труд, нощен труд и т.н., каза финансовият шеф. Средствата за увеличението се осигуряват от местните данъци и такси, от неданъчни и други общински приходи. Администрацията е готова с материала, който ще се обсъжда от Общинския съвет на първата следваканционна сесия на 18 септември т.г.

   

0 коментарa

Виж още