Заповеди за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производство издаде директорът на РИОСВ-Пловдив

Заповеди за налагане на принудителна административна мярка за спиране на производство издаде директорът на РИОСВ-Пловдив

Заповеди за налагане на принудителна административна мярка издаде през август директорът на РИОСВ-Пловдив Тамер Бейсимов на «Скорпио-46» ЕООД, Пловдив и на «Карбол» ЕООД, с. Красново, общ. Хисар. Ръководството на първата фирма се задължава да преустанови производство на натриев хипохлорид в промишлен мащаб до издаване на комплексно разрешително. Със заповедта за «Карбол» ЕООД се спира пускането на пазара на дървените въглища, произведени от фирмата. Мярката е до извършване на регистрация на въглищата в Европейската агенция по химикали, съгласно изискванията на нормативните актове на Европейския парламент. За работа без нужната регистрация фирмата има наложен акт и издадено наказателно постановление в началото на годината. През август експертите от РИОСВ-Пловдив са извършили 91 проверки на 84 обекта, за отстраняване на допуснати нарушения, са дадени 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месеца са съставени 11 акта, като 8 от тях са за извършени нарушения на Закона за управление на отпадъците.

   

0 коментарa

Виж още