Заповед

Заповед

Началникът на Регионалния инспекторат по образование Любомир Любенов е изпратил заповед до директорите на старозагорските училища . В документа е записано, че до възстановяването на нормалното топлоподаване директорите трябва да организират ежедневно измерване на температурите в класните стаи. При установяване на по-ниски температури от нормативно определените, учебните занятия трябва да бъдат преустановени, а директорите трябва да уведомят Регионалната здравна инспекция. В заповедта на началника на инспектората по образование пише още, че пропуснатото учебно съдържание при преустановяване на учебния процес до три учебни дни ще бъде компенсирано с резерва от учебно време, а до 10 учебни дни - чрез преструктуриране на учебното съдържание.

   

0 коментарa

Виж още