Започването на изграждане на кръгово движение до МОЛ "Галерия" се отлага за 16 ноември

Започването на изграждане на кръгово движение до МОЛ "Галерия" се отлага за 16 ноември

Заради неудобствата, които ще се създадат по време на откриването на МОЛ”Галерия”-Стара Загора, строително-ремонтните работи по изграждане на кръгово движение между бул."Патриарх Евтимий" и ул."Хан Аспарух" в Стара Загора започват на 16 ноември /вторник/. Ще бъде създадена временна организация на движение на МПС, сигнализирана с пътни знаци. Умоляват се водачите на превозни средства – да управляват с повишено внимание и спазват поставените знаци. На последното си заседание Общински съвет-Стара Загора подкрепи сключването на споразумение за сътрудничество между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА и "ГАЛЕРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" АД за изграждане на инфраструктурен обект: Кръстовище с кръгово движение между улици бул. "Патриарх Евтимий" и "Хан Аспарух" (при "Ремиза") включително ревизия на организацията на движение по улици "Атанас Кожухаров" и "Радецки", срещу предоставяне за временно поставяне на рекламно-информационни елементи, подробно описани в Споразумението . „Галерия –Стара Загора" АД е изразило съгласие да изгради за своя сметка елементите на техническата инфраструктура предмет на това споразумение. МОЛ „Галерия", който ще бъде открит на 11 ноември в Стара Загора ще бъде свързан с мрежите на техническата инфраструктура с изграждащото се кръговото движение.

   

0 коментарa

Виж още