Започват проверки на пресни зеленчуци за зимнина и на цитруси

Започват проверки на пресни зеленчуци за зимнина и на цитруси

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов инициира извършването на съвместни проверки от Национална служба за растителна защита (НСРЗ) и Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) на големите зеленчукови борси, тържища и пазари, както и складове на големи хипермаркети, в които се предлагат за продажба пресни зеленчуци и цитросови плодове. Проверките ще се извършат на територията на област София, Пловдив и Благоевград, заяви министърът, който даде старт на проверките на зеленчуковата борса в село Първенец, Пловдивско. При инспекциите ще се вземат проби от зеленчукови култури, които се търсят от потребителите основно за консервиране през настоящия есенен сезон - зеле, карфиол, пипер, моркови, праз, както и от картофи, за извършване на анализ за съдържание на остатъчни количества от пестициди. Чрез документална проверка ще се установи произхода на зеленчуковата продукция – българска или внос, с цел да се идентифицира реалния производител, каза изпълнителният директор на НСРЗ Антон Величков. «Ще наблегнем и на цитросите, които се третират с много препарати и консерватни за по-голяма трайност», обясни министър Найденов. Амбицията му е да се предлага все по-чиста храна на трапезата. Паралелно със съвместните инспекции в търговската мрежа, инспекторите от РСРЗ ще извършат и проверки на земеделски производители – полско или оранжерийно зеленчукопроизводство, които все още не са прибрали зеленчуковата продукция и ще вземат проби в момента на прибиране на реколтата за съдържание на остатъчни количества от пестициди. Анализът на пробите, които ще бъдат взети при съвместните инспекции от НСРЗ и РИОКОЗ ще се извърши в лабораториите на РИОКОЗ, в Централна лаборатория за химични изследвания и контрол и в Лабораторно изпитвателен блок в Костинброд. След получаване на резултатите от анализираните проби за съдържание на остатъчни количества от пестициди, Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, в рамките на своите компетенции ще предприемат съответните административни мерки. На нарушителите стоката ще бъде конфискувана и унищожавана, обясни Антон Величков. Същевременно ще бъдат съставяни и актове. Глобите са от порядъка на 1500 – 5000 лв. Фитосанитарните инспектори от поделенията на НСРЗ ще извършат непланирани проверки на стокови тържища, борси и пазари на едро за стоки от растителен произход подлежащи на фитосанитарен контрол. Проверката ще включва районите на София, Пловдив и Благоевград. Целта на проверката е установяване на фитосанитарното състояние на стоките предлагани на пазара, най-вече с произход страни членки на ЕС и с български произход, както и спазването на изискванията на Директива 2000/29 ЕК по отношение на паспортизирането и етикетирането на предлаганите стоки. Акцентът на проверките в областта на фитосанитарния контрол ще бъде насочен към търговците на едро предлагащи на пазара картофи за консумация и цитрусови плодове и най-вече мандарини внос от Турция или идващи от Гърция. Акцентът е насочен към тези стоки поради факта, че най-честите нарушения на законодателството от търговците са именно липсата на етикети с вписан регистрационен номер на производителя при картофите и наличието на листа при мандарините. При наличие на листа мандарините задължително трябва да се придружават от „фитосанитарен (растителен) паспорт, когато са с произход Гърция и не би трябвало да се допускат на територията на страната, когато са с произход трета страна. Освен това ще бъдат извършени документални проверки на наличните стоки и растително-здравни проверки. При съмнение от зараза ще се взимат проби за лабораторен анализ в Централна лаборатория по карантина на растенията. При установяване на нарушения на фитосанитарното законодателство, инспекторите ще издават съответно предписания, констативни протоколи и актове на нарушителите.

   

0 коментарa

Виж още