Започват строителните работи по изграждането на Международен младежки център в Стара Загора

Започват строителните работи по изграждането на Международен младежки център в Стара Загора

„Превръщането на бившето кино „Жельо Диманов” в Международен младежки център е значима придобивка не само за Стара Загора, като възможност за работа с деца и младежи в риск”. Това каза днес зам.-кметът Иванка Сотирова, която като ръководител на проекта присъства на подписването на договора между Община Стара Загора и изпълнителя ДЗЗД „КВН”. Проектът се изпълнява чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Общият му бюджет е 1 395 379 евро, от които 60 на сто са за строително-ремонтни дейности и 40 на сто за младежки дейности. Центърът ще представлява база за гостуващи групи младежи, които съвместно с млади хора от Стара Загора ще извършват съвместни дейности. За целта ще бъде изградена мултифункционална зала, зала за фото и видео занимания и др. Ще се работи в различни направления – фотография, изобразително изкуство, танци и др. Центърът ще разполага и с помещения за настаняване и престой на минимум 36 души, което е едно от основните изисквания на Съвета на Европа. В него ще се провеждат семинари, дебати, форуми, дискусии, конференции, обмен на добри практики с други младежки центрове. „Имаме амбицията да развиваме младежки политики и дейности, които ще позволят на центъра да бъде достоен кандидат за получаване Знака за качество на Съвета на Европа”, подчерта Иванка Сотирова. По проекта вече са назначени петима души за младежки работници и двама ромски медиатори, които работят с група от 45 млади хора с риск - от ромския етнос, деца без родители и други младежи от училищата в общината. След приключване на ремонтните дейности в младежкия център ще започне действителната работа с младите хора чрез заниманията по интереси. Проектът предвижда и провеждането на няколко международни събития с участие на младежи от ЕС и страните донори с цел развиване на междукултурния диалог.

   

0 коментарa

Виж още