Започва изграждане на кръгово движение до МОЛ „Галерия”

Започва изграждане на кръгово движение до МОЛ „Галерия”

От утре – 3 ноември – започва извършване на строително-ремонтни работи по изграждане на кръгово движение между бул.”Патриарх Евтимий” и ул.”Хан Аспарух” в Стара Загора. Ще бъде създадена временна организация на движение на МПС, сигнализирана с пътни знаци. Умоляват се водачите на превозни средства – да управляват с повишено внимание и спазват поставените знаци. На последното си заседание Общински съвет-Стара Загора подкрепи сключването на споразумение за сътрудничество между ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА и “ГАЛЕРИЯ - СТАРА ЗАГОРА” АД за изграждане на инфраструктурен обект: Кръстовище с кръгово движение между улици бул. "Патриарх Евтимий" и "Хан Аспарух" (при "Ремиза") включително ревизия на организацията на движение по улици "Атанас Кожухаров" и "Радецки", срещу предоставяне за временно поставяне на рекламно-информационни елементи, подробно описани в Споразумението . „Галерия –Стара Загора” АД е изразило съгласие да изгради за своя сметка елементите на техническата инфраструктура предмет на това споразумение. МОЛ „Галерия”, който ще бъде открит на 11 ноември в Стара Загора, ще бъде свързан с мрежите на техническата инфраструктура с изграждащото се кръговото движение.

   

0 коментарa

Виж още