Започва набирането на млади висшисти за работа в публичната администрация

Започва набирането на млади висшисти за работа в публичната администрация

Процедурата за 2009 г. по Компонент 1 от Програма "Старт на кариерата" започва от днес, съобщиха от Агенцията по заетостта. Програмата се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. В дирекции "Бюро по труда" ще се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни или общински администрации. Програмата дава възможност на млади висшисти до 29-годишна възраст в рамките на 9 месеца да придобият трудов стаж и опит по своята специалност. Програмата им осигурява възнаграждение в размер на 400 лева, поема се и изплащането на социалните и здравни осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишния платен отпуск и болничните. Общо 750 работни места в публичната администрация са заявени по настоящата процедура на програмата. Възможност да започнат трудовия си стаж в централни ведомства ще получат 478 младежи. Работни места по програмата са обявени в Министерски съвет, 40-то Народно събрание, почти всички министерства, Национална агенция по приходите, Национален статистически институт, Агенцията по заетостта,ИА "Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане и др. Търсят се главно младежи, завършили право, медицина, филологии, икономически, компютърни и инженерни специалности, хуманитарни специалности като психология, връзки с обществеността и др. В общинските администрации работните места са 223, а в областните администрации - 49. Най-много от тях са за строителни инженери, архитекти, юристи, икономисти, еколози, филолози, педагози, специалисти в областта на компютърните системи и технологии и др. Изискванията към кандидатите са възраст до 29 години и завършено висше образование в държавен или частен университет. Може да са следвали както редовна, така и задочна форма на обучение. Не се изисква задължителен среден успех от следването и дипломирането. Необходимо е да са завършили специалност, която отговаря на изискването за съответните работни места, към които са се насочили. Желаещите могат да подават документи до 24 април 2009 г. включително в Бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица. Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички Бюра по труда.

   

0 коментарa

Виж още