Започва периодът за събиране и изкупуване на охлюви в Пловдив

Започва периодът за събиране и изкупуване на охлюви в Пловдив

От 10 май, започва периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели, крайният срок е 30 юни. В РИОСВ-Пловдив в срок са подадени пет уведомления за 8 пункта, които ще се занимават с тази дейност. Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхранение на живите охлюви, подходящ амбалаж за съхранение и транспорт, както и калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да връщат незабавно в природата предадените при тях маломерни охлюви. За нарушение на тези условия, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, в Закона за биологичното разнообразие са предвидени глоби от 100 лв до 1000 лв. - за физическите лица и от 200 лв до 5000 лв - за юридическите лица и едноличните търговци.

   

0 коментарa

Виж още