Започва ремонтът на ул.”Ген. Столетов” и „Христо Ботев” в Стара Загора

Започва ремонтът на ул.”Ген. Столетов” и „Христо Ботев” в Стара Загора

Започва ремонтът на две от най-натоварените улици в Стара Загора – „Генерал Столетов” и „Христо Ботев”. Днес бе направена първата копка по Проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора”, чрез който през следващите 24 месеца ще бъдат обновени изцяло три основни улици и 22 междублокови пространства. Тя бе направена от кмета Живко Тодоров и инж. Латьо Латев, представител на изпълнителя ДЗЗД „ПИ ЕС”. На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет Емил Христов, ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова, Диана Любомирова от ДЗЗД „ПИ ЕС” и др. В ход е изпълнението на първия етап от проекта, който включва цялостен ремонт на ул. «Ген.Столетов» /от ул. «Д-р Т.Стоянович» до бул. «Крайречен»/ с обща дължина 2 533 м и ул. «Христо Ботев» /от ул. «Одринска епопея» до бул. «Крайречен»/ с обща дължина 2 960 м. Ще бъдат подменени пътните настилки, тротоарите, шахтите, маркировката. Ще бъдат възстановени липсващите на места дървета и зелена растителност. В първия пакет от обекти са и Градина „Доша Николова" /известна повече като „Баня Пиперка”/, Градина „Берое" и две големи междублокови пространства между улиците ”Ген. Столетов” №100, ”Граф Игнатиев” № 51, 53, ”Подполковник Калитин” № 79, 85 и между улиците ”Христо Ботев”, ”Любен Каравелов”, ”Стефан Караджа” и ”Братя Жекови”. Проектът ще подобри значително качеството на живот на хората в града и ще го направи по-привлекателен и атрактивен както за жителите на Стара Загора, така и за туристите, каза кметът Живко Тодоров. Ще се създадат повече удобства и забавления за всички възрастови групи и ще се осигури свободен достъп за хора в неравностойно положение. Проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ е на стойност 9,5 млн. лв. и е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/026 от 20.05.2013 г. между Община Стара Загора и УО на Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013). Съфинансирането от страна на общината е в размер на 5 %. Изпълнител на строително монтажните работи е ДЗЗД „ПИ ЕС“, като договорът с тях е подписан на 13 август 2013 г. Строителният надзор ще се извършва от „ГИД - Г Консулт“ ЕООД, град София. Вторият етап на проекта, който ще се изпълнява до 2015 г., включва цялостен ремонт на ул. „Братя Жекови", реконструкция на десетки по-малки улици, междублокови пространства, детски площадки и др.

   

0 коментарa

Виж още