Започва рехабилитацията на пътя Пловдив-Раковски-Брезово

Започва рехабилитацията на пътя Пловдив-Раковски-Брезово

На работна среща в Областна администрация кметовете на община Марица, Раковски, управителят на Областно пътно управление и зам. директорът на ВиК – Пловдив докладваха готовност за започване на работа по проектите за рехабилитация на пътните участъци - републиканския път II – 56 - Пловдив – Раковски-Брезово, преминаващи през населените места Калековец, Стряма, град Раковски – кв.Парчевич и кв.Ген. Николаево. Успоредно с рехабилитацията на пътя трябва да се изгради планираната нова подземна инфраструктура в посочените населени места - водопроводи в Калековец и Стряма и канализация в Калековец. На срещата присъстваха специалисти от администрацията и зам.областният управител Христо Грудев. Поради необходимостта от прецизна логистика и координация на тези проекти заради кратките срокове, страните, възложители на проектите, направиха план за работа с цел ефективното усвояване на планираните средства. По време на разговорите стана ясно, че пари за тези проекти са осигурени, избрани са изпълнителите и работата може да започне в най-скоро време, когато времето/атмосферното/ го позволи. На срещата стана ясно, че ВиК ще направят проекта, ще доставят тръбите, ще направят свързването и полагането на новия водопровод в Стряма, от АПИ се очаква да изкопаят канала, да заровят, трамбоват и направят пътя. В Калековец водното дружество се ангажира с изкопните дейности, с полагането и свързването на тръбите, след което изпълнителят ще възстанови пътя.

   

0 коментарa

Виж още