Започва събирането на заявки по схемата „Младежка заетост”

Започва събирането на заявки по схемата „Младежка заетост”

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, изпълнява се от Агенция по заетостта и ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 г. Работодателите могат да наемат младежи в две основни направления: Стажуване: Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа чрез наставник на наетия по схемата младеж. На работодателите ще бъдат покрити разходите за възнаграждение и осигуровки на стажанта на осигурителен праг за длъжността. Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на младежа по определена професия или специалност от наставник. На работодателите ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер до 90% от минималната работна заплата за страната и възнаграждение на наставник в размер на ½ минимална работна заплата. И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец. Подробна информация за работодателите е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта и на информационните табла в  бюрата по труда. За повече информация можете да се обърнете към екипа „Работа с работодатели” в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, стая 112, сграда на МТСП, ул. „Стефан Караджа” №8 или на телефони  042/ 697 545, 042/ 697 546.

   

0 коментарa

Виж още