Започна приемът на документи за кандидатстване в Академията на МВР за учебната 2009/2010 г.

Започна приемът  на документи за кандидатстване в Академията на МВР за учебната 2009/2010 г.

Желаещите могат да кандидатстват за курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на степен "бакалавър" по две специалности. Едната е “Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред” за придобиване на степен „бакалавър“ - 4 години в редовна форма. Обявени са 80 места за курсанти редовно обучение, от които 64 - за мъже и 16 за жени, които след дипломирането си ще бъдат разпределени, съобразно нуждите на МВР и 20 места за студенти, които след дипломирането си ще бъдат допуснати до явяване на конкурси за постъпване на държавна служба в МВР. Втората специалност е “Пожарна и аварийна безопасност” за придобиване на степен „бакалавър-инженер“ със срок на обучение 4 години в редовна форма - 20 места, от които 16 - за мъже и 4 за жени. Подробна информация за условията, процедурите и необходимите документи, кандидатите могат да получат всеки работен ден от 09 до 11 и от 14.00 до 16.00 ч. в ОД МВР – Стара Загора на ул. "Граф Игнатиев" 16 и в РС “Пожарна безопасност и спасяване” на ул. “Св. Княз Борис І” 83. Повече информация и справочникът за кандидат-курсантите можете да намерите в интернет-страницата на Академията на МВР. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в Академията на МВР е 16.00 ч. на 27 май 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още