Заради европарите, земеделци си надписаха 7 806 дка

Заради европарите, земеделци си надписаха 7 806 дка

336 земеделски парцела в Старозагорска област са декларирани от повече от един стопанин - съобщи за "Старозагорски новини" зам. изп. директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция Мюхеттин Караоглан. Площта на застъпените парцели е 7 806.4 дка, заявена от 182-ма земеделски стопани. Имената им обаче няма да бъдат оповестени публично. За решаване на казусите Областната Разплащателна Агенция е предприела мерки въз основа на указанията, издадени от министъра на земеделието и храните. Мерките включват изпращане на уведомителни писма с обратна разписка до кандидатите, в които се указва землището и застъпеният парцел. В рамките на 10 работни дни от датата на получаването на уведомителното писмо, те трябва да се явят в Областната Разплащателна Агенция за разрешаване на конфликта. При земеделците, за които е констатиран конфликт на двойно деклариране на определена земеделска площ, спорът ще се решава на база на предоставени документи, доказващи правото на ползване - нотариален акт за собственост, решение на поземлената комисия за въвод във владение, договори за наем или аренда или договор за съвместно ползване. В случаи на неформална договоренст земеделските стопани са длъжни да представят пред експертите декларация от собственика на земята заедно със скица, нотариален акт или друг документ, доказващ правото на ползване. Пари ще бъдат изплащани едва след изясняване на конфликта. За стопанската 2008 г. са предвидени по 125 евро на хектар по схемата за единно плащане на площ и по 93 евро национални доплащания. Плащането ще започне от 01.12.2008 г. и ще приключи на 30.06.2009 г., съобщиха от фонда. За изминалата стопанска година близо 2 700 стопани от цялата страна са декларирали застъпени площи. За наддеклариране на обработваемата земя, установено чрез проверка на място, държавата отказа да даде субсидии на над 5 800 земеделци, като част от тях бяха заплашени, че ще загубят право за субсидиране през следващите три години.

   

0 коментарa

Виж още