Засега няма области с епидемични стойности на грип и остри респираторни заболявания

Засега няма области с епидемични стойности на грип и остри респираторни заболявания

Към настоящия момент епидемичната обстановка в страната по отношение на грип и ОРЗ е спокойна. Това сочат постъпващите ежедневно в МЗ данни, подавани от РЗИ в цялата страна. Няма области с достигнати епидемични нива на заболеваемост и няма обявени грипни епидемии по места. Обявената в община Хасково грипна епидемия вече е отменена, поради рязкото намаляване на заболеваемостта. За цялата предходна седмица /11-17.02.2013 г./ средната заболеваемост в страната е със стойности 127.95 на 10 000 души население. Най-засегната е била София област, следвана от областите Стара Загора, Пазарджик и Кърджали, където заболеваемостта е между 200 и 164 на 10 хиляди. Със значително под средната за страната заболеваемост са Велико Търново, Кюстендил, Търговище и Перник. Отново най-засегната е възрастовата група 0-4 г., следвана от 5-14 г. и 15-29 г. През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 117 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип. От тях 15 са положителни за грип подтип А/ H1N1/ Калифорния, 29 за тип В и 4 за грип подтип А/Н3N/. Необходимо е да се има предвид, че при вземането на решение за обявяване на грипна епидемия, освен данните за заболеваемостта се отчитат и редица други показатели като процента на отсъстващите от учебни занятия, степента на завишено търсене на медицинска помощ в здравните кабинети и при общопрактукуващите лекари, нарастване броя на продаваните в аптеките лекарства и други фактори. При обявяване на грипна епидемия в определен район или населено място се въвеждат мерки за ограничаване на свижданията в болниците, преустановява се изпълнението на редовните имунизации по Националния имунизационен календар, дейността на женските и детски консултации, плановата хирургична дейност. Въвежда се по-строг „филтър“ в детските и училищни заведения с цел недопускане на деца с прояви на заболяването и др. МЗ препоръчва на гражданите, че от особена важност е предприемането на индивидуални мерки за ограничаване риска от заразяване с грипния вирус. При наличие на симптоми на грип всеки човек трябва да посети личния си лекар и да не ходи болен на работа или училище. Ранното специфично лечение и навременната хоспитализация са най-важните и ефективни мерки за недопускане на усложнения.

   

0 коментарa

Виж още