Заседание на Областния съвет по заетост

Заседание на Областния съвет по заетост

Преди минути бе съобщено за проведенеото заседание на Областна администрация Стара Загора днес под ръководството на инж. Георги Ранов, областен управител на Облас Стара Загора.

Присъстващи на това заседание са били директорът на „Регионална служба по заетост” Хасково, Господин Господинов, както и представители на синдикатите, на отделните общини в Областта, на Бюрата по труда и различните работодателски организации.

В началото са били обсъдени и приети заявките на всички работодатели, които са кандидатствали в схемата „Обучение и заетост” за периода от 2014 до 2020г. По тази схема в Областта ще бъдат попълнени 131 работни места от хора, които са трайно безработни, притежаващи ниско образование и по- възрастни от 29 години. Средствата, които са предвидени за тази програма са почти 850 000лв. Заявка за участие в тази програма са дали 84 работодатели. Класацията ебазирана на критерии за подбор и оценка на МТСП. Тридесет и две фирми съставят основния списък. Те ще осигурят работа на 131 човека в продължение на 6 месеца.

На това заседание са били приети и заявките на работодателите, желаещи да участват в програмата „Обучение и заетост на младите хора”. По не са заделени 1 846 000 лв, а работните места за хора, които са трайно безработни и са ниско образование са 169. Тук участват 54 фирми и ще наемат хора за 6 месеца.

   

0 коментарa

Виж още