Заседание на Общинския съвет Казанлък

Заседание на Общинския съвет Казанлък

Общинският съвет на Казанлък се събира за първото си заседание през новия сезон утре--25-ти септември. В дневния ред на заседаниетоса включени 32 точки, голяма част от които са за продажби или обявяване на публични търгове за имоти и помещения в селата на общината. Съветниците ще дискутират и предложенията на зам. кметицата по образованието Юлияна Палазова за маломерни и смесени паралеки в община Казанлък през настоящата учебна година и тяхното дофинансиране от общинския бюджет. На вниманието на старейшините ще са и въпросите за отчета на бюджета на общината за първото полугодие, неприет и върнат на юлското заседание. Предложенията за нови брутни заплати на кметовете на населени места , както и промени в състава на някои комисии са също сред акцентите. С особено внимание и интерес и от гражданството ще са следени и въпросите и дискусиите за обявените от кмета Стефан Дамянов конкурси в някои културни институти в общината, сред които и на общинския вестник "Искра". Кметът на Казанлък ще трябва да докладва пред съветниците и предложението си за приемане на Програма за намаляване популацията на бездомните кучета в общината.

   

0 коментарa

Виж още