Затвориха 36 училища в областта

Затвориха 36 училища в областта

Поради усложнената зимна обстановка вчера 16 училища в Старозагорска област не проведоха учебни занятия. Поради липса на ток вчера и днес учебни занятия не се провеждат в III ОУ "К.Ганчев" - Стара Загора. Неучебен беше вчерашният ден още в шест училища в Старозагорска община - ОУ "Христо Ботев", с. Братя Кунчеви, ОУ "Иван Мирчев", с. Дълбоки, и Частно СОУ "Нов век", с. Кирилово. В общините Казанлък, Мъглиж и Гурково учебни занятия нямаше в две училища, в Чирпан - в едно, а в Николаево - в пет. Дните за 9 и 10 февруари са неучебни за ХII ОУ "Г.Гърбачев", Стара Загора. С решение на кметовете днес няма да учат всички училища от общините Мъглиж и Братя Даскалови. Зимната ваканция за училищата в Николаево продължава от 8 до 10 февруари включително. В останалите общини от Старозагорска област - Опан, Гълъбово, Раднево и Павел баня, няма проблеми за провеждането на учебни занятия, информират от Регионалния инспекторат по образование. След възстановяване на учебния процес в срок до 20 февруари директорите на училищата следва да представят за съгласуване в Инспектората начина за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание за неучебните дни.

   

0 коментарa

Виж още