Защитават дипломите за висше образование с холограмен стикер

Защитават дипломите за висше образование с холограмен стикер

Всички дипломи и дубликати от дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни 2009 г., да притежават холограмен стикер. Това се очаква да гласува кабинетът на редовното си заседание. Без отличителния знак те няма да бъдат признавани от държавата за валидни. Това изискване обаче няма да важи за дипломите и копията, издадени до края на май тази година. Холограмните стикери, чието графично оформление и съдържание ще се определя от министъра на образованието и науката, ще се предоставят на висшето училище от МОН, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания. За целта ще бъде правена проверка в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, който се поддържа от министерството. При констатирани от експертите на ведомството несъответствия ВУЗ-ът трябва да представи убедителни писмени доказателства на основата, на които се извършват корекции в регистъра. В противен случай не се издава холограмен знак. На редовното заседание на Министерски съвет се очаква още да бъде приет Планът за действие за тази година с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Документът е изготвен въз основа на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси и е съгласуван и одобрен от него. Предвидените мерки са общо 251-на. Кабинетът ще разгледа и промени в Закона за туризма. Очаква се да бъде въведена срочност на категоризацията на туристическите обекти, с цел по-добро качество на предлаганите услуги. Предвижда се този срок да бъде пет години.

   

0 коментарa

Виж още