Заявленията за издаване на лични карти и паспорти по бързата услуга се приемат и в РУ “Полиция” – Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево

Заявленията за издаване на лични карти и паспорти по бързата услуга се приемат и в  РУ “Полиция” – Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево

Припомняме, че от 11.10.2010 г. заявленията за издаване на лични карти и паспорти по бързата услуга се приемат и в РУ “Полиция” – Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево. Единствено гражданите, желаещи да ползват експресна услуга (при която документа се издава за 24 часа) ще продължат бъдат обслужвани само в група “Български документи за самоличност” при ОДМВР През седмицата от 18.10 до 25.10.2010 г. в Старозагорска област са приети общо 2285 заявления за издаване на лични карти, като 225 от гражданите са пожелали да се възползват от възможностите на бързата услуга (която им гарантира издаване на документа три дни след подаване на заявлението). Още на 11.10.2010 г. бе създадена организация, заявленията за издаване на документи при условията на бързата услуга да се приемат и в районните управления в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово - за да се спестят време и усилия на гражданите от областта. Въпреки това и пред тази седмица 78% от заявките за ползване на бърза услуга са подадени в ОДМВР – Стара Загора. Сходна е ситуацията и при паспортите: общо 519 заявления за издаване на паспорт са приети от 18 до 25.102010 г., като всеки пети е бързата процедура. 80% от бързите поръчки за издаване на паспорти са подадени в ОДМВР. Припомняме Ви, че за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи, бе въведено удължено работно време на група “Български документи за самоличност” при ОДМВР – Стара Загора и звеното в РУ “Полиция” – Казанлък. Считано от 14 септември 2010 г. работните места за прием на заявления за издаване на лични карти и паспорти и връчване на готови документи в ОДМВР Стара Загора (на ул. “Раковска” № 68 -от западната страна на сградата на Областната дирекция) работят от 6.00 до 20.00 ч от понеделник до петък. Удължено работно време бе въведено и в звеното в РУ “Полиция” – Казанлък, което обслужва граждани всеки работен ден от 6.00 до 19.00 ч. С удължено работно време от 7.00 до 18.30 ч работят и гишетата а прием на заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС и връчване на готови документи в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора. Въведен е сменен режим на работа и в персонализационния център на Областната дирекция, чрез който се гарантира ритмичното издаване на заявените документи. На интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи е създаден линк: nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification , чрез който гражданите могат да проверяват дали заявените от тях лични документи са изготвени.

   

0 коментарa

Виж още