За купуване на гласове - в затвора до 5 години и глоба до 20 000 лева

За купуване на гласове - в затвора до 5 години и глоба до 20 000 лева

С направените изменения в Наказателния кодекс и приети днес на второ четене от депутатите, се предвижда този, който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, да се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева. Досега наказанието в тези случаи беше лишаване от свобода до три години или с пробация. Според промените този, който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, партия или коалиция се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева. Досега наказанието беше лишаване от свобода до три години или с пробация. С промените се предвижда още този, който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а досегашният текст предвиждаше в тези случаи наказание до три години или пробация, както и глоба от хиляда до пет хиляди лева.

   

0 коментарa

Виж още