За неплатени данъци взеха паспортите на 190 човека

За неплатени данъци взеха паспортите на 190 човека

Само през август в прокуратурата са изпратени 4 нови сигнала за особено големи задължения към Националната агенция за приходите, съобщи Мариета Добрева, пресаташе на Териториалната дирекция в Стара Загора. Общата сума на задълженията е 4.290 млн. лв. Срещу някои от длъжниците са започнати съответните производства от компетентните органи. Към края на август в публичния регистър на НАП от Старозагорска област фигурират имената на 323 граждани и фирми. На Агенцията за държавни вземания са предадени 287 лица. Отнети са задграничните паспорти и разрешителните за носене на оръжие на 190 човека, на които е наложена и забрана за напускане на страната. Неплатените задължения възлизат на 235 605 243 лв. Имената на дължащите над 5000 лева за данъци и осигуровки физически и юридически лица са публикувани в два списъка, заедно с адресите и единните идентификационни номера по БУЛСТАТ. Списъците са поставени на видно място в ТД на НАП - Стара Загора, освен това могат да бъдат намерени на страницата на Агенцията за приходите в Интернет - www.nap.bg. В първия списък са включени 262 физически и юридически лица с неуредени публични задължения над 5000 лева, които нямат имущество, върху което да се наложи обезпечение, както и вземания от банки и трети лица. Задълженията им са общо 218 139 006 лв. Включените във втория списък 61 лица имат също дълг над 5000 лв., но разполагат с движимо или недвижимо имущество, върху което е наложено обезпечение. Те нямат разрешение от НАП за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. Общо дължимата сума за данъци и осигуровки е 17 466 237 лв. Несъвършенства в законодателната система позволяват фирми с големи задължения да продължават да извършват дейност или да се трансформират в други, смятат експертите. Според тях е необходимо да се промени преди всичко Търговският закон, за да се ликвидира възможността лица с неуредени задължения към държавата да упражняват търговска дейност, както и да не могат да се преобразуват дружества с просрочени задължения в особено големи размери.

   

0 коментарa

Виж още