Здравната каса публикува критериите за отпускане на лекарства от 1 март; нови критерии за инсулин на деца

Здравната каса публикува критериите за отпускане на лекарства от 1 март; нови критерии за инсулин на деца

Националната здравноосигурителна каса съобщава, че от 1 март ще заплаща за лечение на пациенти с редки заболявания, за поддържащо лечение на бъбречно трансплантирани пациенти, както и за перорално хормонално лечение на злокачествени заболявания. Критериите, по които ще се отпускат лекарствените продукти от 01.03.2011 г., вече са готови и са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”. За да започне НЗОК да реимбурсира медикаментите за лечението на посочените заболявания, е необходимо Комисията по позитивен лекарствен списък да ги прехвърли от Приложение 3 и 4 на Позитивния лекарствен списък в Приложение 1, което определя медикаментите за домашно лечение, за които заплаща НЗОК. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) въвежда нови критерии и за отпускане на инсулин на деца с диабет. Правилата се отнасят за пациенти със захарен диабет тип 1 и влизат в сила от 15.02.2011 г. За неинсулинозависим захарен диабет тип 2 остават в сила действащите в настоящия момент критерии. Критериите са изготвени със съдействието на консултантите по детска ендокринология и с въвеждането им ще се осигури по-добро и качествено лечение на децата с диабет. Новите критерии са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”.

   

0 коментарa

Виж още