Здравният министър д-р Стефан Константинов подписа Националния рамков договор за 2011 година

Здравният министър д-р Стефан Константинов подписа Националния рамков договор за 2011 година

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подписа двата национални рамкови договора (НРД) за 2011 г. предаде репортер на Агенция „Фокус”. Те са сключени между Надзорния съвет (НС) на НЗОК и Управителните съвети на Български лекарски съюз (БЛС) и Български зъболекарски съюз (БЗС). Официалната церемония по подписването се състоя в Министерство на здравеопазването. НРД не е върхът на здравеопазването, каза здравният министър д-р Стефан Константинов. Това подписване обаче ще положи началото на промяната. НРД се гради на наредби 39 и 40 за профилактичните прегледи, каза здравният министър. Годината е кризисна и затова няма шампанско при подписването на Националния рамков договор. Затова пък има химикалки за всички от подписалите, каза още здравният министър. Първи договора с Касата подписаха деветимата делегати на БЛС преди една седмица, тогава приключиха и преговорите със зъболекарите. За пръв път с НЗОК се подписват отделни договори от двете съсловия за определяне на правилата за дейността им догодина. В НРД 2011 се определя, че рецептите вече важат за цялата страна, а не само за района, за който са издадени. В чл. 11 е определена финансовата рамка на НРД за лекарите, която съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл.1, ал.2 от Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2011г. За първична извънболнична медицинска помощ са определени 169 000 хил. лв. За специализирана извънболнична медицинска помощ – 171 000 хил. лв. За медико-диагностична дейност – 71 500 хил. лв. За лекарствени продукти за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са предвидени 391 000 хил. лв. За болнична медицинска помощ - 958 020 хил.лв., в това число за акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени - 4 500 хил. лв. Другите здравноосигурителни плащания ще са в размер на 120 000 хил. лв. Към финансовата рамка по ал. 1 се включват допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 от Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) в размер на 260 268 хил. лв., които се разходват с решение на НС на НЗОК. Представители на НЗОК, БЛС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на НЗОК за 2011 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период. Договорите определят здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки. НРД 2011 влиза в сила от 1 януари 2011 г. Христина ДОБРЕВА

   

0 коментарa

Виж още