Здравният скрининг в Стара Загора стартира при куп неясноти

Здравният скрининг в Стара Загора стартира при куп неясноти

Оповестеният от здравния министър Желев здравен скрининг, обхващащ 10 000 деца от Стара Загора и още около 5000 в Казанлък на стойност около 40 000 лв., платими от държавния бюджет, вече е факт. През изминалата седмица ученици от двата града получиха анкетни карти, които трябва да бъдат попълнени от техните родители. Те съдържат същите въпроси, както и през 2006 г. - 17 на брой, 11 от които имат отношение към битовите условия на нарочените за изследване деца, а в останалите се иска мнението на родителите за диагностицирани и наблюдавани заболявания на горните дихателни пътища, плюс въпрос за "сълзящи и зачервени очи". В анкетите има и текст, в който се иска съгласието на родителите детето им да бъде прегледано, а при необходимост да му бъдат направени и допълнителни изследвания, след допълнително информиране. Анкетните карти са раздадени, без РЦЗ-Стара Загора да има официален отговор от Регионалния инспекторат по образование за предстоящото проучване. Журналистическата ни проверка установи, че на 2 октомври т.г. в РИО е получено уведомително писмо от РЦЗ с молба официално да бъде дадено съгласие за провеждане на скрининга в детски и учебни заведения. До вчера официален отговор от РИО не бил даден поради натовареност в работата на институцията и заради въведената практика с искането да бъдат запознати директорите на съответните учебни заведения, а след тяхното съгласие да се даде и официален отговор на съответната институция за предстоящи действия в училищата (б.р. - дори и инспекторите на РИО не влизат за проверки в училищата без надлежно разпореждане, подписано от началника на РИО). Този факт е само анонс към другите, по-съществени факти, съпътстващи въпросния скрининг. На брифинг в МС на 2 октомври т.г. здравният министър оповести, че финансирането му по линия на МЗ е 40 000 лв. с доплащане от съответните общини. За което обаче те нямат предвиден бюджет. Неяснота съществува и в самия мотив. В анкетните карти, раздадени "авансово" в отделни училища, е записано дословно: "Тази анкета е поредният етап от провеждания от МЗ и РЦЗ през 2007 г. масов скрининг за влиянието на някои екологични фактори върху здравето на децата от градовете Стара Загора и Казанлък." Такъв екологичен скрининг през 2007 г. в Стара Загора обаче не е правен, за което свидетелства и изявлението на министър Желев, че това е вторият по рода си скрининг след този през 2006 г. "Старозагорски новини" не успя да изясни неяснотите по скрининга, тъй като директорът на РЦЗ-Стара Загора е в отпуск... Темата обаче е с продължение, тъй като е изключително важно за какво ще се харчат парите на данъкоплатците.

   

0 коментарa

Виж още