ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ТУКА НЯМА ТАМ ИМА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ТУКА НЯМА ТАМ ИМА

ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПОЛИТИКАТА НА “ЦИРКАДЖИИТЕ”, КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ Наскоро станахме свидетели на нов протокол и политическо поведение. В колоарите на МС поздравът към хората, представители на опозицията, поели отговорността и дръзнали да бъдат изразители на мнението на голяма част от българските граждани за сегашното управление и ползвайки правата си по коституцията на РБ и конвенциите на ЕС, бе “здравейте ЦИРКАДЖИИ”. Всички знаем едно старо житейско правило човек подхожда и действа към другите според това което е и според това за какъв се определя. Маските отдавна са смъкнати, но надали някои е мислил, че наглостта на “ЦИРКАДЖИИТЕ” ще добие такива измерения, поради които заетите в аграрния сектор са в ежедневна борба за оцеляване. За поредна година заетите в отрасъл земеделие са в нервностойно положение сравнени с колегите си в останалите страни членки на ЕС. За 2007г. земеделските стопани не получиха средства от Европейските фондове. Национални доплащания не бяха предвидени. Какво е положението за 2008г. Смея да кажа същото или още по-плачевно. Неправомерно се наложиха санкции на земеделските производители поради чиновнически грешки, некомпетентност и злоупотреби, което на практика остави много земеделски стопани без средства. По програмата за развитие на селските райони бенефициентите не са получили средства. Земеделският производител е регистриран с няколко индификационни номера в една и съща информационна система- ИСАК. Данните за земеделските парцели обработвани от земеделските стопани са едни в МЗХ и други в РА. Достъп до тези данни имат неограничено служители от МЗХ и от РА, което не е тайна че води до безотговорност, използване на информация и злоупотреби в полза не на заетите в земеделието. Обработваемата земеделска земя се идентифицира върху стари ортофотокарти, т.е. сателитените снимки не отразяват действителното състояние, защото са от преди години и едноизмерни. Ако ортофотокартите са триизмерни то би се избегнала разликата в площта на парцелите, тъй като триизмерните карти ще отчитат наклона на местността, релефа. Не би се допускало идентифицирането на земи с променен статут, с построени сгради, самозалесени и необработваеми. Да не говорим за имащите права служители да проверяват земеделските производители. Недопустимо е барман , машинист или физик да дойде на терен, т.е. на полето да проверява дали си засял, с какво, дали си спазил агроекологичните мерки и си провел мероприятията заложени в технологичните карти за отделните култури. Камо ли същите тези служители да те санкционират без да знаят какво правят и каква отговорност носят. Навярно никой не би искал да зависи от такива “квотни специалисти 3:5:8” дали ще получи пари от ЕС. Да не говорим, че за едно и също нещо с едни и същи документи земеделският стопанин се регистрира по няколко пъти в годината и чинно чака с часове , а може и с дни пред кабинетите на същите тези “специалисти”. Наглост е да се оправдават управляващите с ЕК, като в нашата градинка-държава е меко казано създадена обстановка на беззаконие, неспазване на правата ни и неизпълнение на задълженията на държавните служители, които получават заплати на база Вашия труд земеделски производители. Днес сме пред угрозата от санкции върху размера на директните плащания на площ или тяхното неполучаване, заради допуснати над 25% наддекларирани земеделски площи, при изискване според регламента на ЕС до 3%. На практика липсата на национални доплащания води до нервнопоставеност в субсидирането на българските земеделски стопани в сравневнение с техните колеги в останалите страни членки. Понеже злото не идвало само, да Ви запозная и с очакваните последствия. Първо ще цитирам Общата селскостопанска политика(ОСП) на ЕС: “Държавите-членки се насърчават да използват максимално допълнителното финансиране”. Това обаче за нашите управляващи не важи. Те действат така, че това да не се случи за нашите земеделски стопани. Съгласно ОСП, която и ние прилагаме ясно е казано след 2011г. нашата страна ще премине към прилагане на СЕП, т.е.”Схема за единно плащане: преките плащания са базирани на сумите получавани от преки плащания през миналите години, като се имат предвид площите, за които е получавана сума по схемата за единно плащане на площ, за да се изчисли правото на плащане по СЕП”. Ясно е едно, каквото сега е заложено и евентуално платено, това ще определи размера на плащанията от ЕС. Визирайки бъдещето се обръщам към Вас земеделски производители от всички подотрасли на сектор земеделие, че е Вие имате правото да избирате управляващите, които трябва да отстояват Вашите права. Ще цитирам ОСП “чрез отстояването и защитата на регионалния модел след 2011г. на база обективни критерии с цел да се осигури равнопоставено третиране на всички земеделски производители в ЕС” дава правото на държавите-членки на ЕС да променят размера на плащанията по СЕП. За съжаление ние с Вас знаем и можем да обосновем и критериите и обективните причини за това. Но господата власт имащите “ЦИРКАДЖИИ” от години насам не могат да го направят и на практика днес сме третирани неравностойно именно от своите управляващи и сме поставени при изкривени пазарни условия. За националните доплащания записани в параграф 88 на Закона за бюджет 2008г. се мълчи и не е ясно дали ще благоволи Министерски съвет да издаде акт за тяхното отпускане. Като ясно трябва да се знае че в споменатия параграф 88, ал.1 е записано “ МС може да даде право на РА към ДФЗ” да извършва национални доплащания, ал.2 на същия параграф гласи “при необходимост МС да осигури допълнителни бюджетни кредити за ДФЗ и продължавайки нататък разглеждайки ал.3 е записано “размерът и източниците на финансиране се определят от МС”. Т.е. Скъпи съграждани и земеделски стопани “ЦИРКАДЖИИТЕ” управляващи Ви казват в прав текст може да дадат при необходимост, ако те решат. Но какво може да се очаква от хора, които отдавна са се оттеглили от земеделието, непознават проблемите, параметрите на производство и капацитета на отрасъла, хора отдавна доказали с липсата на каквато и да е политика, че нехаят за българското земеделие и продукти, с които всички ние сме се гордяли и завоювали позиции в далечното вече минало. Има една поговорка недавай на такива да те примамят на тяхна територия, защото ще те победят. Така стана и тази и миналата година. С различните браншови организации Министерството на земеделието и храните подписваше споразумение след споразумение с обещания и ангажименти. Накрая всички заети в аграрния сектор излязоха на улицата, но самостоятелно. Проблемите са едни и същи и за млекопроизводители, и за зърнопроизводители, и за птицевъди, и за пчелари, и за животновъди, и за розопроизводители, и за аквакултурите, както и за всеки един от нас, които се сблъскваме с бюрокрацията, корупцията, некомпетентността, инфлацията, покачващите се цени, липсата на правила и законна защита на правата ни. А нали всички сме част от гражданското общество, което има правата да избира и да определя насоката на развитие, за да живеем по-добре и ние, и родителите ни, и децата ни. Господата управляващи “ЦИРКАДЖИИ” за годините на своето управление са усвоили единствено изкуството да подписват безоотговорно споразумения, да се срещат с браншови организации с часове на празни приказки, “седянки”, проява на абсолютна и недопустима некомпетентност и наглост. На среща с млекопроизводителите на която присъствах Министър на земеделието и храните заяви с “категоричността и отговорността” на поста който заема, че България не е суверенна държава, тъй като сме член на ЕС и работодатели са му ЕК и ЕС. Гордост е за Министъра, че го е целунала в знак на одобрение на действията и постиженията му като министър г-жа Бойл. (Няма да коментирам, защото моята реакция бе мигновенна, а предполагам сега и Вашата.Там ли Ви е мястото г-н Министре) Протестират животновъди и млекопроизводители веднага следват “циркаджииски” обещания: имате ги 60-те милиона. След това се оказва, че не било така. Пак протестират и пак: имате ги 60-те милиона, днес видете ли точно в 5.00 часа дошло писмото от ЕК. Но пари до хората не достигат. Зърнопроизводителите всяка година протестират с машини за едно и също: национални доплащания. Следват споразумения, мемурандуми, работни групи, семинари, срещи, комисии, консултативни съвети, агробизнес съвети. А ние знаем когато нещо не трябва да стане се прави комисия. Власт имащите “ЦИРКАДЖИИ” прилагат изпитаната акробатика да правят доклад на доклада, компилира се “екшън план” за прилагането на “екашън плана”, създава се подкомисия да проверява работата на комисията, анализират анализите. Но средства отново няма. А като няма средства от ЕС, няма да има и добри инвестиции, инфраструктура, няма развитие, няма подобряване на жизнения стандарт, няма догонване на останалите страни членки на ЕС. Сменят се един след друг министри, изп. Директори на ДФЗ, на РА, на други агенции и пак същата песен на нов глас, но с нови играчи-“циркаджии”. Но надали някой от нас си прави илюзиите, че номерата на играчите-“циркаджии” 3:5:8 за безконтролно харчене на огромни бюджетни излишъци и на средства от ЕС ще свърши щастливо за България. Оценка им даде вече ЕС следва нашата оценка, оценката на гражданското общество. Убеждавам се за пореден път, че сме търпелив и трудолюбив народ, защото и днес същите тези “ЦИРКАДЖИИ” ще сложат на трапезите си произведения от Вас хляб. А.Гидикова Член на Обществения съвет за мониторинг върху разходването на средствата от ЕС Мениджър Бизнес консултации “АПОЛОН ГРУП”

   

0 коментарa

Виж още