Златна възпоменателна монета „Св. цар Борис І Покръстител” пуска в обращение БНБ

Златна възпоменателна монета „Св. цар Борис І Покръстител” пуска в обращение БНБ

Златна възпоменателна монета „Св. цар Борис І Покръстител” пуска в обращение БНБ, съобщиха от банката. Монетата ще бъде в обращение считано 15 декември 2008 г. и се пуска на основание чл. 25 от ЗБНБ. Технически параметри на монетата - номинална стойност – 20 лева; метал – злато, проба 999/1000; тегло – 1.55 г; диаметър –13.92 мм; гурт – гладък; качество – мат-гланц, висше; година на емисия – 2008; тираж –8 000 броя. Графични елементи: На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” , номиналната стойност „20 ЛЕВА” и годината на емисия „2008”. На обратната страна е представено изображение на Св. цар Борис І в съответствие с неговия утвърден каноничен образ в християнската православна иконогорафия и надпис околовръст „СВ. ЦАР БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ”. Автори на художествения проект са Красимир Ангелов, Борислав Кьосев и Развигор Колев. Цената, на която монетата ще се продава на касите на БНБ, е 100 лева.

   

0 коментарa

Виж още