Зърнопроизводителите с нови протести ?

Зърнопроизводителите с нови протести ?

На 25.02.2009 г, В Стара Загора в хотел "Мериан Палас" се проведе общо разширено събрание на „Тракийски съюз на зърнопроизводителите”, на което се обсъдиха мерките, които ще се вземат заради неизплащането в срок на националните доплащания. Тъй като голям процент от земеделските производители от региона не са получили своите доплащания, каквато е и ситуацията по другите региони от страната. Членовете на Тракийски съюз единодушно се обединиха около решение за общи протестни действия, които ще бъдат организирани и координирани от Националната асоциация на зърнопроизводителите , съобщиха от Управителния съвет на съюза. По мнение на финансов експерт от Враца, независим от МЗХ и добре запознат със счетоводството на ЗП и реалната ситуация, в МЗХ няма осигурен ресурс за изплащане на евросубсидиите и националните доплащания ( пълният текст на мнението е публ. в в-к Бълг.фермер бр.899 ). Като се вземе впредвид икономическата криза, която обхваща живота и в страната, чакането на последния срок за изплащане до м. юни е равносилно на отказ това да се случи. Тогава много клонове на банки ще бъдат вече фалирали в България. Кредитирането в България сега и за в бъдеще е абсолютно ограничено, дори спряно. Целият ресурс от депозитите в бълг. клонове на банките отива автоматично в чужбина( където са централите на банките) и така другите държави кредитират и подпомагат националните си икономики. Не е вярно, че парите на тези, които нямат застъпвания, нямат пасища, мери и ливади и са имали теренна проверка, са изплатени. Реално има множество земеделски стопани, отговарящи на всички критерии за коректност и все още чакат пари-незнайно до кога, заявяват от счетоводната къща във Враца, където разполагат с данни за това твърдение. Обширен поименен списък на коректни ЗП, неполучили парите си, има изготвен и от НАЗ. Този списък ще бъде внесен днес, 26.02.2009г. в Разплащателна агенция гр.София на вниманието на Изп. Дир. На ДФ „Земеделие” Ализан Яхова от Председателя и членове на Управителния съвет на НАЗ с искане в най-кратък срок да бъде дадено обяснение за забавянето им и да им бъде платено. Истината е, че средства получиха земеделци на случаен принцип с цел да се обхване част от земеделската общност, за да се предодвратят масови стачни действия. Това заявява цитираният експерт-икономист от Враца. Общото мнение на регионалните структури на НАЗ е подобно, като организираните членове на Асоциацията по региони са готови за протестни действия, които ще бъдат съгласувани и организирани от ръководството в кратки срокове, ако все пак не се оправдаят надеждите за бързо изплащане на допустимите за подпомагане ЗП.

   

0 коментарa

Виж още