ИА Стара Загора кани фирми и организации да използват голяма възможност!

ИА Стара Загора кани фирми и организации да използват голяма възможност!

Изпълнителната агенция, която насърчава малките и средни предприятия, отправи покана към всички иновативни компании и научни организации, които се намират в три от областите на България: Стара Загора, Хасково и Кърджали. Компаниите и организациите са поканени за участие в Информационен ден, на който ще бъдат обяснени и разкрити условията за кандидатстване по Националния иновационен фонд. Информационния ден ще бъде проведен на 27 септември, вторник, тази година. Събитието ще се състои в зала 2 на хотел Верея, град Стара Загора. Стартирането на приема по Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция, насърчаваща малките и средни предприятия предизвика фурор на първия проведен информационен ден в София. Интересът бе много голям и над 150 фирми участваха в събитието, предизвикало небивал интерес. Приемът на проектите от фирмите по Националния иновационен фонд ще бъде от 30 септември до 31 октомври тази година.

На срещата ще бъдат дадени отговори на множество въпроси, които са от голяма важност за проектните предложения на фирмите и организациите. Ще бъдат засегнати въпроси за патентоването, какви ще бъдат сумите за финансиране, какви документи са нужни, за да се удостовери квалификацията на членовете на екипа, може ли нова фирма или стара без дейност да участва, имат ли право за участие организации, които вече са използвали подобни програми, може ли да се подава документацията по интернет, как се доказва иновация, допуска ли се разходка покупка на хардуер, възможно ли е да се кандидатства с изобретение в Националния иновационен фонд, с каква икономическа дейност да се регистрира новасъздадената фирма, може ли малка фирма, учредена 2016 година, да участва по НИФ, как стоят въпросите пред фирми, които не са новоучредени и какви са условията за тях. На Информационния ден ще бъде даден отговор на всички въпроси и ще бъдат разсеяни всички неясноти около кандидатстването с проекто-предложения към Националния информационен фонд. Събитието в Стара Загора се очаква да привлече голям интерес, който по-късно да резултира в качествени проекто-предложения, имащи шанс да развият иновационния климат на по-високо ниво.

   

0 коментарa

Виж още