Ивайло Калфин: Президентът трябва да е инициатор на положителни промени в страната

Ивайло Калфин: Президентът трябва да е инициатор на  положителни промени в страната

Ивайло Калфин смята, че въпреки, че президента не разполага с преки правомощия, както изпълнителната власт,  съществуват инструменти, с които да оказва влияние на институциите и така да поставя на дневен ред проблемите в страната.

Ако искаме да се повишат доходите, ше е необходимо да се помисли за различен тип икономика. Не става дума за икономика с евтин износ и труа, а за справедлива социална система. Институциите трябва да са ангажирани сдействия за постигане на поставените цели. Тук е и ролята на президента. Той трябва да способства за създаване на средата за съществуване на дългосрочни политики, решващи проблемите. Така коментира Ивакло Кафин възможностите за повишаваен на доходите.

По отношение на очакванията за по- високи пенсии Калфин поясни, че трябва да се направи преизчисление на всички пенсии съобразно сегашните осигурителни доходи.

Освен увеличението на пенсиите, за Калфин е много важно и увеличението на дохода от труд. За да може това да се случи, трябва да имаме икономика с достатъчно висока добавена стойност, за да не се налага българите да търсят работа извън страната.

Друг важен приоритет на държавния глава е външната политика на страната. Задължително е България отново да стане регионален лидер в региона- на Балканите и в Черноморския район. Трябва добре да се обмисли как можем да се справим с баежанската вълна. Според вижданията на калфин, мигрантската тема е по- скоро външнополитическа.

Границите трябва строго да се охраняват, задължително е военно присъствие там в момента. Калфин недоумява защо защитните заграждения са разрушени, за да се играждат пак.

Държавния глава трябва да се заема с активна дипломатическа дейност, целяща връщнето на бежанците, в чиито страни няма военен конфликт.

Необходимо е президента да работи упорито за възвръщане на авторитета на страната в региона. Калфин им аидеята за създаване на „Б5“- петте балкански държави да излизат с общи позиции в Европа и гласът им ада се слуша.

В заключение Калфин добави, че Българиятрябва да бъде много по активна в отношенията си с ЕС. След излизането на Великобритания от съюза , ако не защитим интересите си, вероятно ще останем в периферията на обединена Европа.

 

   

0 коментарa

Виж още