Ивайло Калфин ще посети в петък Раднево

Ивайло Калфин ще посети в петък Раднево

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин ще посети Центъра за обществена подкрепа в Раднево утре 23.01.2015г./петък/ от 15.30 ч. Ще бъде посрещнат от г-н Георги Коев, зам.кмет "Финанси", г-н Желязко Богданов, председател на Общински съвет, служители от дирекция "Социална политика", управители на социални услуги. Център за обществена подкрепа - Община Раднево е разкрит със Заповед №РД 01-762 от 05/07/2013 год. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност. Функционира от 02.10.2013г. Преди това Община Раднево извършва със собствени средства ремонт на помещенията, а оборудването и обзавеждането се извършва с реализирането на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила”. Основното предназначение на центъра е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция чрез обучение в умения за самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, консултиране на деца с поведенчески проблеми и прояви. Услугите се продоставят от следните специалисти: психолог, логопед, педагог и двама социални работника

   

0 коментарa

Виж още