Извънредна кампания „Сезонна работа в селското стопанство” провежда инспекцията по труда

Извънредна кампания „Сезонна работа в селското стопанство” провежда инспекцията по труда

Главната инспекция по труда започва от 15 май до 15 ноември провеждането на извънредна национална кампания “Сезонна работа в селското стопанство”, съобщиха от агенцията. За ограничаване на нарушенията на трудовото законодателство, допускани при наемане на работници за осъществяване на селскостопанска дейност със сезонен характер, ще бъдат инспектирани земеделски производители, наемащи работна сила, в цялата страна. Законосъобразното наемане на работна сила и осигуряване на безопасни условия на труд са двата приоритета на извънредната национална кампания. Сключването на писмени и регистрирани в Националната агенция по приходите трудови договори, наличие на граждански договори, полагане на труд от непълнолетни лица, спазване на законоустановеното работно време, полагането и заплащането на извънреден и нощен труд, както и техническата изправност и обезопасеност на земеделската техника и правоспоспособността за управление на селскостопански машини, са акцентите при извършване на проверките. За по-цялостното и мащабно провеждане на кампанията, Дирекциите “Инспекция по труда” получават информация за земеделските производители и характера на извършваната от тях дейност от Областните дирекции”Земеделие и гори”. При установяване на лица, работещи без сключени писмени трудови договори или наети по граждански договори, Дирекциите “Инспекция по труда” ще сезират Бюрата по труда и Агенцията за социално подпомагане с цел избягване незаконното получаване на социални помощи и обезщетения за безработни.

   

0 коментарa

Виж още