Извършват проверки на обектите, търгуващи с пиротехнически изделия

Извършват проверки на обектите, търгуващи с пиротехнически изделия

Глоби от 500 до 2000 лв. могат да отнесат търговци, продаващи пиратки и фойерверки в нарушение на Закона Търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел могат да извършват само търговци , които имат издадени разрешения от Главна дирекция «Охранителна полиция» или РУ на МВР по места. На територията обслужвана от ОД МВР – Стара Загора има 16 фирми извършващи търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел, които притежават надлежно издадени полицейски разрешения от съответните РУ на МВР. Законът за Контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите абсолютно забранява търговията с тези изделия да се извършва на открито - по базари, сергии и павилиони. Пиратките и фойерверките следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия - видимо повредени, с разкъсана опаковка, фитили и др. Съгласно чл. 38 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за Контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, закрити помещения, в близост до лесно запалими материали, както и в районите на здравните и лечебни заведения, учебни заведения и заведения за социални услуги, молитвени домове храмове и манастири. За недопускане на нещастни случаи по време на празничните дни със заповед на Кмета на Община – Стара Загора № 3113/08.12.208 г. е абсолютно забранена стрелбата с ловно оръжие на територията на общината, както и продажбата и употребата на пиратки, фойерверки, ракети и други пиротехнически средства от малолетни и непълнолетни. ОД на МВР - Стара Загора предупреждава гражданите, че употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел не е съвсем безопасно развлечение

   

0 коментарa

Виж още