Извършена е проверка на инсталацията за преработка на отработени масла в Източна зона

Извършена е проверка на инсталацията за преработка на отработени масла в Източна зона

В края на миналата седмица е осъществена контролна проверка на инсталацията за преработка на отработени масла, собственост на „Лубрика” ООД, в Източна промишлена зона на град Русе. Експертите на РИОСВ-Русе са установили, че инсталациите работят периодично поради липсата на суровина.От началото на 2013 година са преработени едва 4300 тона масла, което е многократно по-малко от разрешените годишни количества по Комплексното разрешително (КР № 352 – Н0 – А2/2013 г.). В момента на проверката инсталациите не са работили.Основната тръбно-вакумна инсталация е спряна на 14 август. От проверката по документи е установено, че от началото на 2013 година не са възниквали аварийни ситуации, водещи до нарушения на технологичния режим.При пускане и спиране се спазват технологичните инструкции съгласно КР.Проверките на промишлени инсталации, извършващи дейност на територията на Източна промишлена зона продължават.

   

0 коментарa

Виж още