Извършителите на домашно насилие са предимно мъже, останали без работа и злоупотребяващи с алкохол

Извършителите на домашно насилие са предимно мъже, останали без работа и злоупотребяващи с алкохол

Извършителите на домашно насилие са предимно мъже, останали без работа и злоупотребяващи с алкохол. Това обясни Валентина Станкова, представител на община Бургас в Центъра за превенция на насилието и престъпленията в Бургас. „Извършителите на домашно насилие са обикновено хора, останали без работа, които в резултат на това са започнали да злоупотребяват с алкохол или по принцип злоупотребяват с него. Те са неудовлетворени по някакъв начин от живота, който водят и обикновено прибягват до физическо насилие. Тежката икономическа криза в страната напоследък оказва сериозно влияние върху финансовите средства в семейството и това рефлектира върху по-силния пол. Той се почиства несигурен, слаб и се опитва да докаже своята мъжественост и да се докаже по някакъв начин в семейството и когато не успее да задоволи нуждите на семейството си започва да злоупотребява с алкохоли обикновено често насилието е след такива злоупотреби”, обясни Станкова. Кризисният център към социалната институция се настаняват жени, жертви на насилие, които нямат подкрепа на близки, нямат собствено жилище и са изгонени от дома си и няма къде да отидат. „С тях биват настанявани и децата им за срок, определен от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” като максималният срок е шест месеца, за което време се предполага, че те ще стъпят отново на краката си, ще си намерят работа отново и ще започнат живота си наново без насилието, на което са били подложени през годините”, допълни тя. В кризисния център с тях работят психолог и социален работник. Той е с капацитет от осем места и осигурява 24-часова защита. В момента там има настанени един възрастен и три деца. „Има в случаи, в които жертвата на насилие отново се връщат при насилника си. Случвало се е дори да подадат молба за защита и да я подадат към Районен съд с цел стартиране на такова дело и след молби от страна на съпруг или приятел отново да се завърнат при него. Насилието обаче се повтаря и те отново търсят помощ в Центъра”, обясни специалистът. По думите на Станкова психолози съветват жертвите на домашно насилие да бъдат твърди в решението си, защото насилниците рядко променят своето поведение. В Центъра не са получавали директни заплахи за саморазправа от насилници. „Има ли сме недоволни извършители на насилие, но директни заплахи към екипа не е имало”, обясни Станкова. Центърът провежда информационни беседи по училищата след покана от педагогически съветници и директори на училищата. Беседите могат да се извършват и в самия център.

   

0 коментарa

Виж още