Извършиха проверка на строителните дейности по корекция на речното корито на река Пихла в село Баня

Извършиха проверка на строителните дейности по корекция на речното корито на река Пихла в село Баня

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев, придружен от зам.-кмета Иван Гюров и кмета на село Баня Николай Драговчев инспектира извършването на строителни дейности по корекция на речното корито на река Пихла в село Баня. Община Разлог изпълнява проект “Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В момента по проекта, чиято стойност е 1 030 948.96 лева, се изпълнява строителството на бетонни подпорни стени по левия и десния бряг на река Пихла. Извършени са изкопни работи за левия и десния бряг на речното корито, както и изкопни работи на подпорни стени. Предварително е почистено 829 м от речното корито, като са отстранени храсти и друга ниска растителност. Изпълнението на проекта за река Пихла (десен приток на р.Глазне), ще спре сериозните проблеми и материални щети, като наводненията на подземните етажи на къщите и на улиците, които се превръщат в реки при дъждовно време или в периода на топене на снеговете. След приключване на строителните дейности ще бъдат засадени трева и храсти по бреговете и улиците по поречието на реката.

   

0 коментарa

Виж още