Изградили незаконно паркинг в центъра

Изградили незаконно паркинг в центъра

Договорът, с който частната фирма "Трейд груп 2000" е изградила и експлоатира паркинг върху общинска земя в центъра на Стара Загора, е незаконосъобразен, съобщи вчера по време на сесия кметът Живко Тодоров в отговор на питането на общинския съветник от "Нова сила" Тихомир Томов. Паркингът се намира зад бившия Дом на отбраната - известен като ОСО. Кметът Тодоров цитира подробности от договора, сключен на 01.12.2009 г., по силата на който Община Стара Загора предоставя възможност на "Трейд груп 2000" ООД върху 740 кв.м да извърши благоустрояване на част от УПИ2 в квартал 22 по плана на град Стара Загора, определен за жилищно строителство. Теренът, върху който е изграден паркингът, е частна общинска собственост. В договора е записано още, че Община Стара Загора предоставя възможност на "Трейд груп 2000" след реализиране на дейностите по благоустрояване да ползва 20 броя паркоместа от общо 30 предвидени по проект. Община Стара Загора обаче не получава услуги от ползвателя, тоест нито пари, нито паркоместа. В отговор на въпроса, кои са длъжностните лица от общинска администрация, които са изготвили въпросния документ, кметът Тодоров поясни, че договорът е изготвен от госпожа Милена Иванова, тогава директор на дирекция "Стопанска политика", съгласуван с господин Белчо Белчев, заместник-кмет, и с юрисконсулт, и подписан от кмета на общината проф. Светлин Танчев. "Поискахме становище от юристите на Общината доколко е законосъобразен този договор, сключен от тогавашния кмет, и отговорът беше категоричен, че договорът не е законосъобразен, тъй като той не съответства на нормативната уредба, която действа в момента в община Стара Загора", коментира Живко Тодоров. Припомняме, че името на частната фирма "Трейд груп 2000" нашумя с приватизацията на самия Дом на отбраната, около който сега е изграден въпросният паркинг. На 26 февруари т.г. се навършват 7 години от скандалната приватизационна сделка, реализирана от Министерството на отбраната. Срещу сумата от 105 500 лв. (без ДДС) през 2004 г. МО продаде на регистрираната месец преди това фирма "Трейд груп 2000" четириетажната административна сграда, с разгъната застроена площ от 1762.15 кв.м. Сделката беше реализирана не чрез провеждането на търг или конкурс в съответствие с чл.14, ал.1 от Правилника за реда на уреждане на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, а чрез пряко договаряне. Във връзка с журналистическо разследване тогава, Окръжна прокуратура - Стара Загора, извърши проверка и констатира, че: "Длъжностни лица от държавната фирма "Воинтех" ЕООД - гр. София (фирмата, която се разпорежда с имотите на Министерството на отбраната), не са изпълнили служебните си задължения, С ЦЕЛ ДА НАБАВЯТ ОБЛАГА НА КУПУВАЧА - "ТРЕЙД ГРУП 2000" ООД - ГР. СОФИЯ, И ОТ ДЕЯНИЕТО СА НАСТЪПИЛИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ - НАД 1 000 000 ЛЕВА - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ.283а, АЛ.1, Т.1 ВЪВ ВР. С ЧЛ.282, АЛ.2 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС". Цитатът е дословен от Постановление No 1187 на Окръжна прокуратура - Стара Загора, от 25.10.2004 г. "Не става ясно по какви критерии е била избрана за купувач фирма "Трейд груп 2000" ООД - София, след като същата е била регистрирана непосредствено преди сделката на 23.01.2004 година. От изготвената по време на проверката експертна справка от независим лицензиран оценител е видно, че пазарната стойност на недвижимия имот възлиза на 1 129 200 лева и такава би следвало да бъде първоначалната стойност при договарянето с потенциални купувачи", пише още в прокурорското постановление. Но тъй като деянието е извършено в София (там е проведена процедура по приватизация), преписката е изискана от Софийска градска прокуратура през ноември 2004 г. От тогава до сега в Народното събрание имаше няколко депутатски питания, дори Парламентарната комисия по корупция се занимава със скандалната приватизация, но така и нищо не се случи - нито имаше наказани виновни длъжностни лица, нито приватизационната сделка бе обявена за нищожна. А докато траеха всички тези процеси, собственикът на сградата я ремонтира и от години я отдава под наем. И точно заради нуждите на наемателите беше изграден и въпросният паркинг, за който вчера стана известно, че там нещата са в разрез с нормативните разпоредби. Йовка ВЕЛИКОВА

   

0 коментарa

Виж още