Изграждат млечна кухня и детски център за над 2.7 млн. лв.

Изграждат млечна кухня и детски център за над 2.7 млн. лв.

Кметът Иван Тотев подписа в Министерството на труда и социалната политика споразумение за финансиране на проект "Изграждане на Общностен център в община Пловдив" на стойност 2 млн. и 715 хил. лева. С реализирането на проекта на ул. „Вратцата" № 4 в Пловдив ще бъдат открити млечна кухня, две нови яслени групи и четири групи за детска градина. Освен това ще бъде изграден Общностен център за деца до 7-годишна възраст и техните родители. Целта му е да се подкрепят семействата в отглеждането на децата. Специфичните цели на проекта са да се повиши благосъстоянието на децата до 7-годишна възраст в община Пловдив, да се разшири обхватът на услугите за деца от уязвимите групи, да се въвеждат интегрирани социални услуги и да се подобри училищната готовност на децата от семейства с ниски доходи и деца с увреждания. В центъра безплатно ще бъдат предоставени следните услуги за всички нуждаещи се - група за консултации и подкрепа на родители, създаване на Център за ранна интервенция на деца с увреждания, редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата, здравна консултация, педагогическа подкрепа, създаване на летни училища и др. Срокът на изпълнение на проект "Изграждане на Общностен център в община Пловдив" е 24 месеца. С неговата реализация ще бъдат обхванати близо 4500 потребители.

   

0 коментарa

Виж още