Издръжката на живот в края на юни достигна 563,63

Издръжката на живот в края на юни достигна 563,63

Издръжката на живот на член от 4-членно домакинство /двама възрастни и две деца/ в края на юни достигна 563,63 лв.Общо на домакинството са нужни 2254 лв. на месец, за да посрещне разходите си за храна, здравеопазване, образование и почивка спрямо средните стандарти за страната съобщава Днес+. За последните четири години издръжката на живота е нараснала с 17,3 на сто, като по-силно е изразен ръстът при хранителните стоки - с над 20 процента, а при нехранителните - с 14,5 на сто.Най-голям е сезонният спад при зеленчуците и зеленчуковите консерви - 14,7%, но спрямо юни предходната година зеленчуците са по-скъпи средно с 15,8 процента. Понижение има и при цените на яйцата -с 9,4 процента. Границата на бедност достига 213,90 лв..Според изчисления на НСИ за първото тримесечие с общ доход на член от домакинство до 310 лв. са близо 52 на сто от домакинствата в страната, или около 3,7 млн. души.От тях под границата на бедност са около 22,4% домакинствата, или близо 1,6 млн. душ, които имат доходи до 214 лв. на човек. С доход до 560 лв. на член от домакинство са около 2,5 млн. души (35 на сто), а с над 560 лв. - 965 хил. души (13,4%). Работната заплата през първото тримесечие на годината расте само с 0,7 процента спрямо същия период на миналата година.Наетите хора са с 1,4% по-малко - 32 хил. души. Нетният размер на средната работна заплата е близо 610 лв. на месец, или около 46 лв. над издръжката на живота.Изчисленията показват, че един работещ издържа средно двама безработни. Работещите на минимална заплата са близо 200 000 души, като много от тях работят в административни и спомагателни дейности (25%), а останалите - в строителството и в преработващата промишленост.

   

0 коментарa

Виж още