Изложба за растителността по Черноморското крайбрежие представя Природонаучния музей във Варна

Изложба за растителността по Черноморското крайбрежие представя Природонаучния музей във Варна

Авторска постерна изложба на проф. дбн Мариана Филипова-Маринова е представена в сградата на Природонаучния музей – Варна. Това съобщи Стоян Вергиев, асистент в Природонаучния музей – Варна. Изложбата проследява “История на растителността по българското Черноморско крайбрежие през последните 400 000 години” и е организирана от отдел „Природа” на Регионалния исторически музей – Варна и Университетска ботаническа градина – Балчик. Атрактивните снимки показват съвременното растително разнообразие. Посетителите на изложбата могат да се запознаят с видове на степната растителност, характерна за Северното ни Черноморско крайбрежие. Хипотезата за естествения произход на тази растителност е публикувана още през 1936 година от акад. Даки Йорданов (основател на ботаническата градина в Балчик). С цел опазване на тези хабитати е обявен резерватът “Калиакра” през 1941 година. Експозицията включва информация за водната растителност, например характерните за крайбрежието съобщества на тръстиката, които са често срещани в причерноморските блата и езера – Дуранкулашко, Варненско, Белославско и Бургаско. Представена е също и пясъчната растителност. Любопитен факт е, че най-големите вътрешни пясъчни хабитати в България се опазват в защитената местност “Побити камъни”, на 18 км западно от Варна. Съвременната горска растителност е представена от дървесни съобщества с доминиране на широколистни листопадни видове. Акцент е поставен върху лонгозните гори по крайбрежните тераси в долните течения на вливащите се в Черно море реки – Батова, Камчия, Ропотамо, Велека и Резовска. В крайбрежна Странджа се срещат южноевксинска покривка и средиземноморска растителност.

   

0 коментарa

Виж още